شورای انتشارات

 

شورای انتشارات:

شورای انتشارات با هدف ایجاد تسهیلات اجرایی لازم برای انجام کلیه اقدامات در خصوص چاپ و نشر کتب و منابع دانشگاهی زاییده فعالیت های علمی پژوهشی استادان، محققان و دانشجویان در کالبد گونه های مختلف نشر و عرضه کتب و منابع علمی فعالیت می کند.

ارایه بستری مناسب جهت انتشار تولیدات علمی پژوهشی اساتید و محققان محترم، دانشجویان گرامی، کتابخانه‌ها، بخش ها، دانشکده ها، مراجعین و سایر مراکز علمی پژوهشی می باشد از جمله اهداف این شورا می باشد و در نظر دارد با هدف ارتقا و رونق چاپ و نشر، موجبات رشد و تعالی علمی جایگاه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر را در سطح کشور  فراهم سازد تا بتواند نقش مؤثری در بیشینه سازی اثر بخشی پژوهش ایفا نماید.

این شورا به منظور تعیین خط مشی ، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در جهت تحقق اهداف دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با ترکیب زیر تشکیل می شود

الف) معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ( رئیس شورا)

ب) مدیر انتشارات (دبیر شورا)

ج) مدیر امور پژوهشی دانشگاه

د) اعضای منتخب دانشکده ها

 

وظایف و اختیارات شورای انتشارات:

الف)  تعیین خط مشی و سیاستگذاری انتشارات دانشگاه

ب) بررسی و تصویب مقررات و آیین نامه های مربوط به نحوه رسیدگی به کتابهای منتخب جهت چاپ

ج)  برنامه ریزی برای تالیف ، ترجمه و نشر کتاب های جدید

د)  ترغیب اعضای هیات علمی در جهت تألیف و ترجمه ، تصنیف ، تصحیح و تجدید نظر کتابهای درسی و کمک درسی دانشگاهی

ه) بررسی نتایج تحقیقات جدید به منظور چاپ و نشر آنها به زبان فارسی یا خارجی

و) تهیه آیین نامه کتب برگزیده سال و نحوه انتخاب آن ها توسط شورای انتشارات

ز) بررسی و ارزیابی کتاب های پیشنهاد شده برای چاپ به انتشارات

ح) تعیین داوران برای بررسی و ارزیابی کتب پیشنهادی توسط گروه آموزشی و دانشکده ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی دانشگاه و یا اشخاص حقیقی و حقوقی جهت چاپ

ط) انتخاب ویراستاران علمی و ادبی

 

اعضای شورای انتشارات:

  • دکتر محمد ذاکری: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه - رییس شورا

تلفن تماس:   53533626 - 061

پست الکترونیک:  Zakeri@kmsu.ac.ir

  • دکتر صدیقه بطالبلوئی: سرپرست اداره انتشارات دبیر شورا

تلفن تماس:  535334400 - 061 داخلی 2319

پست الکترونیک:  kmsu.press@kmsu.ac.ir

  •  مدیر امور پژوهشی دانشگاه

تلفن تماس: 53533626-061

 

  • دکتررحیم عبدی: عضو منتخب دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

پست الکترونیک: Abdir@kmsu.ac.ir

  • دکترآرش امرایی: عضو منتخب دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا

پست الکترونیک: amraei@kmsu.ac.ir

  • دکتر نیما کرم زاده: عضو منتخب دانشکده مهندسی دریا

پست الکترونیک: n.karamzadeh@kmsu.ac.ir

  • دکتر امیر پرویز سلاطی: عضو منتخب دانشکده منابع طبیعی دریا

پست الکترونیک: salatia@gmail.com