کتاب های منتشر شده در سال ۱۳۹۵

1. کتاب حیات در دریا (آب سنگ های مرجانی)

با توجه به چالش های زیست محیطی متعددی که زیست بوم های دریایی و اقیانوسی را تهدید می کند، افزایش اطلاعات و آگاهی مردم و جلب توجه همگانی به سوی این اکوسیستم های ارزشمند و حیاتی، می تواند باعث انجام اقدامات شایسته جهت جلوگیری تخریب اکوسیستم های اقیانوسی گردد. ترجمه کتاب «حیات در دریا» به منظور رفع کمبود منابع فارسی درباره حیات در دریا به ویژه آب سنگ های دریایی است تا مورد استفاده دانشجویان گرایش های مختلف زیست دریا، زیست جانوری، مهندسی منابع طبیعی و سایر علاقمندان قرار گیرد.

2. کتاب راهنمای بررسی کف زیان دریایی

کتاب «راهنمای بررسی کف زیان دریایی» شامل مجموعه ای از روش­ها و تکنیک­های استاندارد نمونه­برداری از بستر دریاست که توسط مؤلفین این کتاب بارها در آب­های خلیج فارس، دریای مکران و دریای خزر مورد استفاده قرار گرفته است. این کتاب با هدف رفع کمبود راهنمای میدانی برای نمونه برداری استاندارد از بستر دریا و به منظور استفاده محققان در کاربرد روش های مناسب نمونه برداری از بستر نگاشته شده است.