تماس با ما

نشانی: خرمشهر، بلوار علی ابن ابیطالب، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، سازمان مرکزی، طبقه اول، دفتر اداره انتشارات علمی

تلفن: 53534402-061 داخلی 2319

سایت:http://publisher.kmsu.ac.ir/fa

پست الکترونیکی: kmsu.press@kmsu.ac.ir