وظایف، اهداف و مأموریت ها

وظایف و اختیارات گروه انتشارات علمی:

 • پیگیری و انجام هماهنگی لازم به منظور تشکیل و اداره جلسات کمیته­ ها و شورای انتشارات

 • انتشار آثار علمی اصیل و ارزنده ی نویسندگان دانشگاهی پس از طرح و پذیرش در شورای انتشارات دانشگاه

 • انتشار ترجمه آثار معتبر و ارزندۀ علمی و منابع درسی مصوب (مشروط به تازگی اثر) پس از طرح و پذیرش در شورای انتشارات دانشگاه

 • اعلام ترجمه کتاب در دانشگاه و استعلام آن از سایر دانشگاه‌های کشور و اطلاع‌رسانی ترجمۀ کتاب در سایر دانشگاه‌های کشور به اعضای هیئت علمی دانشگاه

 • پیگیری جهت برقراری ارتباط با داوران علمی و ویراستاران علمی و ادبی و اخذ نظرات ایشان به منظور ارزیابی علمی و کیفی کتب مصوب در جلسه شورای انتشارات

 • نظارت بر حسن انجام امور جاری جهت ایجاد هماهنگی و یکنواختی در انتشار و چاپ کتب و نشریات مصوب؛ اعم از اداری، مالی، فنی، علمی، پژوهشی

 • تدوین و پیشنهاد راهکارهایی مناسب جهت تشویق و ترغیب اقشار دانشگاهی به ترجمه و تألیف کتب علمی و درسی مورد نیاز برای رشته‌های موجود دانشگاه

 • پیگیری امور مربوط به نشریات علمی دانشگاه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 • پیگیری امور مربوط به ارزیابی نشریات علمی دانشگاه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • پاسخ گویی شایسته به مراجعات، مکاتبات و پیگیری امور و وظایف محوله به اداره انتشارات

مأموریت های گروه انتشارات علمی:

 • ایجاد تسهیلات اجرایی لازم جهت انتشار نتایج دستاوردهای علمی پژوهشگران و دانشگاهیان در قالب کتاب و نشریات علمی- پژوهشی

 • تدوین سیاست‌گذاری‌ها، فرایندها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های انتشار کتاب و مجلات علمی دانشگاه و بازنگری به‌روزرسانی آن‌ها

 • تعیین موضوعات دارای اولویت جهت چاپ کتاب های دانشگاهی

 • ترغیب دانشگاهیان موفق و صاحب نظر به تدوین و تالیف کتاب های تخصصی و آموزشی مورد نیاز

 • انتشار نشریات علمی-پژوهشی بر اساس نیازها، اولویت ها و برنامه های مدون دانشگاه

 • پیگیری های لازم جهت اخذ مجوز و راه اندازی مجلات و نشریات جدید علمی- پژوهشی

 • پیگیری جهت راه اندازی و مدیریت سامانه های الکترونیکی دسترسی به مجلات و نشریات علمی- پژوهشی تحت مدیریت دانشگاه

 • تلاش برای حفظ تعداد نشریات داخلی و ارتقای کیفی آن‌ها

 • تعامل مستمر و سازنده با بخش های ستادی و ادارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان و منطقه آزاد اروند جهت پیگیری امور محوله کتب و نشریات علمی